- RETHINK -
- RELOVE -
- RECYCLE -

RETHINK - RELOVE - RECYCLE

OUR MISSION

 Creating products for a life on the move and a devotion to leave the smallest footprint - rethinking how we
design, recycle what we use and relove what we already have to reach our destination of a brighter future. A
journey towards a greener day.

A focus on balancing durability, functionality and sustainability, our product is not a use-and-throw-away item
but a product designed for a purpose. This is the greener option.

VORES VISION

En taske fra DAY ET er skabt til et liv på farten.

 

Vi har fokus på både bæredygtighed, funktionalitet og holdbarhed, når vi designer og producerer vores tasker og accessories. DAY ET står for diversitet og inklusion.

 

Vi møder alle mennesker på lige fod, uanset køn, seksualitet, etnicitet, race og religion – og det gør vi i virksomheden, hos vores leverandører og i vores markedsføring. Vi accepterer ikke diskrimination. Ægte skønhed lever i mangfoldigheden. Alle har ret til at være den, de er.

[RE]Think

[RE]Love

[RE]Cycle

I never knew I wanted it. In fact, I wasn’t even looking for it... Why? You ask? Since I’ve had it, I would now be lost without it.….but simply – it fits everything in it.
-Scarlett Conlon, Vogue Daily editor

RETHINK - RELOVE - RECYCLE

- RETHINK -
- RELOVE -
- RECYCLE -

[RE]Think

[RE]Love

[RE]Cycle

[RE]THINK

Branchen har brug for ændringer og vi vil bidrage hvor end vi kan. Vi vender tingene på hovedet og konfronterer de udfordringer vi møder igennem hele vores værdikæde fra design til produktion, ved at optimere alle dele og ved at finde bedre, bæredygtige og langvarige løsninger.

Vores mål:

Bruge bedre materialer og minimere spild

Ansvarlige og sikre produkter

Drevet og inspireret af innovative bæredygtige projekter og tankegange 

[RE]THINK

The industry is in need of a change and we want to contribute in all areas possible. We’re turning the
business upside down and confronting challenges throughout our entire value chain from design and
production onwards, optimizing all elements and finding better, sustainable, long-lasting solutions.
Our goals:

  • Use better materials and minimise waste
  • Responsible and safe products
  • Driven and inspired by innovative sustainable projects and mindsetsb

[RE]LOVE

We start by building designs on functional classics ensuring the love and need for the product will last
season after season. Along the way, we prioritise transparent communication with care and respect for the
people involved in developing the product, securing fair social standards and working conditions.
Our focus:

  • Long-lasting products
  • Human Rights and transparent Social Responsibility
  • Designs with love that goes from hand to hand

[RE]LOVE

Vi bygger vores design på funktionelle klassikere for at sikre os at affektionen og behovet for produktet holder sæson efter sæson. Vi prioriterer transparent kommunikation med ansvar og respekt for de mennesker der er involveret i udviklingen af produktet, ved at sikre os høje sociale standarder og arbejdsforhold.

Vores fokus:

Langtidsholdbare produkter

Menneskerettigheder og transparent social ansvarlighed

Design med omtanke der går fra hånd til hånd

[RE]CYCLE

Vi forvandler affald til nye værdifulde designs. Ved at indsamle plastikaffald fra lossepladser og havene håber vi at bidrage til at eliminere behovet for at producere ny plastik. Ved kun at bruge 100% certificeret genanvendt materiale, får vi mulighed for at reducere brugen af kemikalier, vand og udlede mindre CO2.

Vores dedikation:

Eliminere nyt produceret plastik

Circulære arbejdsmetoder

Lukke kredsløbet

[RE]CYCLE

We transform trash into new beloved treasures. By harvesting plastic waste from landfills and oceans, we
hope to help eliminate the need for new plastic. Using only 100% certified recycled materials, allows us to
reduce chemicals, water and emit less Co2.
Our devotion:

  • Eliminating virgin plastic
  • Circular practices
  • Closing the loop